Hlavní strana
  Registrovat se
 
Kalendář
 
Pravidla
 
Etické zásady
 
FAQs
 
  O databázi
  Kontakt
Pravidla

Laboratorní experimenty

 • Registrací vyjadřujete souhlas se zasíláním pozvánek k účasti na výzkumech pořádaných laboratořemi PLESS a CEBEX.
 • Pozvánky jsou rozesílány náhodnému výběru všech zaregistrovaných účastníků (nebo jejich části)
 • V případě zájmu o účast na experimentu se musíte přihlásit skrze hypertextový odkaz přiložený v pozvánce a zapsat se na zvolený termín.
 • Termíny jsou kapacitně omezeny, proto je vhodné zapsat se co nejdříve.
 • Po zapsání se na termín není možné se z něj svépomocně odhlásit – když víte, že se nebudete moci zúčastnit, napište co nejdříve e-mail na experiment@pless.cz. V případě opakované neomluvené účasti jsme nuceni přistoupit k vyřazení dané osoby z databáze.
 • Na termín experimentu se dostavujte prosím s 5-minutovým předstihem.
 • Účastník může být před začátkem experimentu vyzván k identifikaci pomocí dokladu s fotkou (pro účely evidence, např. při udělování kreditů za „účast na výzkumu“ nebo odměňování).
 • Před každým výzkumem je účastník obeznámen s průběhem a délkou trvání studie, s jejími možnými riziky a benefity a dává informovaný souhlas s účastí. Pokud by si kdykoliv v průběhu experimentu svoji účast rozmyslel, má plné právo ji bez postihu přerušit.
 • Po skončení studie je účastník informován o zkoumaných hypotézách a po zpracování dat je o výsledcích informován e-mailem a na stránkách PLESS.

On-line experimenty

 • Stejná pravidla jako laboratorní experimenty.
 • Pozvánka obsahuje přímo hypertextový odkaz, pomocí něhož se můžete studie zúčastnit.
Etické zásady

Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje, jež zadáte při registraci do databáze účastníků experimentů, slouží výhradně pro účely organizace výzkumů v laboratořích PLESS a CEBEX, tj. pro zasílání pozvánek, evidenci účastí a jejich případné odměňování

V laboratořích PLESS a CEBEX respektujeme Vaše soukromí a navíc jsme si plně vědomi důležitosti anonymity pro nezkreslené a autentické chování a výsledky. Žádné z Vašich osobních údajů proto nebudou nikdy spojovány s výkonem v experimentech. V žádném případě nebudou Vaše údaje zpřístupněny třetím osobám.

Organizace a využití výzkumů

Všechny výzkumy v laboratořích PLESS a CEBEX slouží jen a pouze pro vědecké účely a jsou výlučně neziskového charakteru. Pokud by se někdy v rámci PLESS nebo CEBEX konal částečně komerční výzkum, budete o této skutečnosti dostatečně důrazně předem informováni. Stejně tak budete vždy informováni o všech partnerech a spoluorganizátorech z řad studentů, akademiků či jiných výzkumných institucí.

Výzkumy pořádané v PLESS a CEBEX prochází kontrolou kvality a v relevantních případech (tj. pokud by v průběhu experimentu či po jeho ukončení mohli být účastníci vystaveni větší než běžné úrovni stresu) je schvaluje i Etická komise. Naším cílem je nabízet Vám bezpečné, kvalitní, pro vědu přínosné a pro Vás zajímavé a zábavné experimenty.

Souhlasím s pravidly a etickými zásadami laboratoře.
   Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nápad jak zde něco zlepšit, napište nám na experiment@pless.cz.