Výzkumníci

marek

Ing. Mgr. Marek Vranka
Vystudoval psychologii na FF UK a ekonomiku a managment na FPH VŠE. V současnosti se v rámci disertační práce věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu.

kontakt: marek.vranka[at]ff.cuni.cz

odkazy: záznamy přednášek

Mgr.2 Ing. Štěpán Bahník
Vystudoval spoustu vysokých škol, naposledy PhD program na Univerzitě ve Würzburgu. Odborně se zajímá o usuzování a psychologickou metodologii. Po vzoru mnoha slavných psychologů se věnoval práci s potkany. Nyní se zabývá již pouze analýzou jejich chování in silico.

kontakt: bahniks[at]seznam.cz

 stepan

Výzkumní asistenti

Adéla Becková
Studuje psychologii na FF UK.

Laura Bechyňová
Studuje psychologii na FF UK.

Bc. Šimon Kucharský
Studuje psychologii na FF UK a na Amsterdamské univerzitě. Zajímá se o kognitivní psychologii, především o konfirmační, ale i o další zkreslení. Snaží si prohloubit znalosti v oblasti statistiky a programování. V soukromí bojuje s vůlí a sebekontrolou a rád by si tento urputný boj přenesl „pod mikroskop“ do laboratoře.

sK_obrazekBW

Marek Pour
Studuje psychologii na FF UK, kam zavítal po předešlém angažmá na Vysoké škole ekonomické. Odtud si i přinesl několik zájmů, vč. behaviorální ekonomie a politické psychologie.

mP

Externí spolupracovníci

Mgr. Eva Kozáková
Doktorandka psychologie na FF a 3.LF UK, zabývá se především teorií mysli u schizofreniků. Zároveň je členkou skupiny “Aplikované neurovědy a zobrazení mozku” v NUDZ.

kontakt: eva.kozakova[at]nudz.cz

Mgr. Ivana Vranková
Doktorandka sociologie na FF UK, zabývá se především výzkumnou metodologií.

kontakt: ivana.vrankova[at]email.cz

ivana

Další spolupracovníci

jana

Mgr. Jana Dlouhá
Dokončila studium psychologie na FF UK, ale v profesním životě se chce věnovat programování. Kromě něj se zaměřuje se také na statistiku a psychometrii. Velmi ji zajímá počítačové adaptivní testování a teorie odpovědi na položku, kterým se věnuje i ve své diplomové práci.

kontakt: dlouha.jjana[at]gmail.cz

Bývalí výzkumní asistenti

Bc. Nikola Frollová
Studuje psychologii na FF UK a v budoucnosti by ráda pracovala právě v oblasti výzkumu a to (nejen) v ČR, kde by jednou ráda vybudovala atraktivnější místo pro vědu. Momentálně spolupracuje na projektu wikisofia, učí se programovat a přemýšlí, co jí bude nejvíce bavit. Momentálně se rozhoduje, zda se neponoří do tématu decision making, které ji zatím nejvíce zaujalo.

nikola

Bc. Petra Karbanová
Studuje psychologii na FF UK a mediální studia na FSV UK. Dříve absolvovala studium marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zajímá se o problematiku svobodné vůle, neurologii a etiku v psychologickém výzkumu.

petra