Výzkumníci

marek

Ing. Mgr. Marek Vranka
Vystudoval psychologii na FF UK a ekonomiku a managment na FPH VŠE. V současnosti se v rámci disertační práce věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu.

kontakt: marek.vranka[at]ff.cuni.cz

odkazy: záznamy přednášek

Mgr.2 Ing. Štěpán Bahník, PhD
Vystudoval spoustu vysokých škol, naposledy PhD program na Univerzitě ve Würzburgu. Odborně se zajímá o usuzování a psychologickou metodologii. Po vzoru mnoha slavných psychologů se věnoval práci s potkany. Nyní se zabývá již pouze analýzou jejich chování in silico.

kontakt: bahniks[at]seznam.cz

 stepan

Výzkumní asistenti

František Bartoš
Po vzoru Andyho Fielda poslouchal v mládí heavy metal, aktuálně se snaží dostat na vyšší úroveň hierarchických modelů a rád by se dočkal ucelenější behaviorální teorie ve stylu Asimovy Nadace.

Bc. Adéla Becková
Studuje psychologii na FF UK.

Bc. Laura Bechyňová
Studuje psychologii na FF UK.

Bc. Nikola Frollová
Studuje psychologii na FF UK a v budoucnosti by ráda pracovala právě v oblasti výzkumu a to (nejen) v ČR, kde by jednou ráda vybudovala atraktivnější místo pro vědu. Momentálně spolupracuje na projektu wikisofia, učí se programovat a přemýšlí, co jí bude nejvíce bavit. Momentálně se rozhoduje, zda se neponoří do tématu decision making, které ji zatím nejvíce zaujalo.

nikola

Bc. Šimon Kucharský
Studuje psychologii na FF UK a na Amsterdamské univerzitě. Zajímá se o kognitivní psychologii, především o konfirmační, ale i o další zkreslení. Snaží si prohloubit znalosti v oblasti statistiky a programování. V soukromí bojuje s vůlí a sebekontrolou a rád by si tento urputný boj přenesl „pod mikroskop“ do laboratoře.

sK_obrazekBW

Bc. Jakub Plachý
Studuje psychologii na FF UK.

Bc. Marek Pour
Studuje psychologii na FF UK, kam zavítal po předešlém angažmá na Vysoké škole ekonomické. Odtud si i přinesl několik zájmů, vč. behaviorální ekonomie a politické psychologie.

mP

Externí spolupracovníci

Mgr. Eva Kozáková
Doktorandka psychologie na FF a 3.LF UK, zabývá se především teorií mysli u schizofreniků. Zároveň je členkou skupiny “Aplikované neurovědy a zobrazení mozku” v NUDZ.

kontakt: eva.kozakova[at]nudz.cz

Mgr. Ivana Vranková
Doktorandka sociologie na FF UK, zabývá se především výzkumnou metodologií.

kontakt: ivana.vrankova[at]email.cz

ivana

Další spolupracovníci

jana

Mgr. Jana Dlouhá
Dokončila studium psychologie na FF UK, ale v profesním životě se chce věnovat programování. Kromě něj se zaměřuje se také na statistiku a psychometrii. Velmi ji zajímá počítačové adaptivní testování a teorie odpovědi na položku, kterým se věnuje i ve své diplomové práci.

kontakt: dlouha.jjana[at]gmail.cz

Bývalí výzkumní asistenti

Bc. Petra Karbanová
Studuje psychologii na FF UK a mediální studia na FSV UK. Dříve absolvovala studium marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zajímá se o problematiku svobodné vůle, neurologii a etiku v psychologickém výzkumu.

petra