Etická komise

V současnosti na FF UK etická komise pro výzkum neexistuje.
Ve světě mají univerzity či jejich fakulty tzv. IRB. Na UK fungují podobné etické komise pouze na lékařských fakultách, ty ale obvykle posuzují návrhy výzkumů zahrnujících medicínské procedury, podávání léků či odebírání vzorků pacientům.

Výzkumy ve společenských vědách však mají obvykle zásadně odlišnou povahu a plošné prosazování standardů vytvořených původně právě pro výše zmíněný biomedicínsky výzkum je dlouhodobě kritizována. Spousta (pokud ne drtivá většina) našich výzkumů vystavuje účastníky pouze tzv. minimálnímu či “každodennímu” stresu (tj. stresu, který zažíváte v rámci běžných činností jako je dojíždění do školy, práce na PC nebo nakupování v obchodě) a speciální posuzování etičnosti a schvalování je tudíž jen zbytečnou byrokracií. Tento názor získává i oficiální podporu a v září 2015 byly k připominkování zveřejněny podklady pro novelizaci federálního zákona o IRB. Hlavní změnou má být právě zrušení nutnosti posuzovat výzkumy s nízkou úrovní rizika etickými komisemi.

Přesto bychom byli rádi, kdyby na FF UK vznikla etická komise, která by v první instanci posuzovala kvalitu výzkumů a garantovala tak, že čas účastníků (tj. vás) nebude marněn na špatně navržený či zbytečný výzkum. V relevantních případech by posuzovala i samotnou etickou přípustnost výzkumu. Na vytvoření komise s těmito funkcemi pracujeme spolu s vedením filozofické fakulty a katedry psychologie.