Tým PLESS

Vedoucí laboratoře

Ing. Mgr. Marek Vranka
Vystudoval psychologii na FF UK a ekonomiku a managment na FPH VŠE. V současnosti se věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu.

kontakt: vranka.marek[at]gmail.com

odkazy: záznamy přednášek

Mgr.2 Ing. Štěpán Bahník, PhD
Vystudoval spoustu vysokých škol, naposledy PhD program na Univerzitě ve Würzburgu. Odborně se zajímá o usuzování a psychologickou metodologii. Po vzoru mnoha slavných psychologů se věnoval práci s potkany. Nyní se zabývá již pouze analýzou jejich chování in silico.

kontakt: bahniks[at]seznam.cz

odkazy: web

.

Výzkumníci

Mgr. Adéla Becková
Absolventka oboru Psychologie na FF UK.

nF

Mgr. Nikola Frollová
Absolventka oboru Psychologie na FF UK, aktuálně studuje doktorský studijní program na FPH VŠE.

Mgr. Nicolas Say
Ve své diplomové práci na FF UK se věnoval zkoumání kognitivních mechanismů halucinací. V současnosti studuje doktorský studijní program na FPH VŠE. Kromě toho spravuje web a stránky PLESSu na sociálních sítích.

jS

Bc. Jiří Štipl
Jako malý chtěl být archeologem, v gymnaziálních letech postupně mikrobiologem, programátorem a chemikem, nyní studuje psychologii na FF UK a až bude velký, rád by se jí věnoval jako vědec.

Bc. Jáchym Vintr
Studuje psychologii na FF UK. V rámci svého studia se zaměřuje zejména na kvantitativní výzkum, psychometrii a behaviorální ekonomii. V PLESS se věnuje výzkumu motivace vysokoškolských studentů a pracuje na své diplomové práci o framingu.

Asistenti

Kateřina Bašová
Studuje psychologii na FF UK.

Radka Francová
Studuje psychologii na FF UK.

Kateřina Hudáčová
Studuje psychologii na FF UK.

Lenka Kučerová
Studuje psychologii na FF UK.

Martin Máčel
Studuje psychologii na FF UK.

Externí spolupracovníci

František Bartoš, MSc.
Po vzoru Andyho Fielda poslouchal v mládí heavy metal, aktuálně se snaží dostat na vyšší úroveň hierarchických modelů a rád by se dočkal ucelenější behaviorální teorie ve stylu Asimovy Nadace. V současnosti studuje PhD u E. J. Wagenmakerse na Amsterdamské univerzitě.

Mgr. Eva Kozáková
Po vzoru Andyho Fielda poslouchal v mládí heavy metal, aktuálně se snaží dostat na vyšší úroveň hierarchických modelů a rád by se dočkal ucelenější behaviorální teorie ve stylu Asimovy Nadace. V současnosti studuje PhD u E. J. Wagenmakerse na Amsterdamské univerzitě.

Mgr. Marek Pour
Vystudoval psychologii na FF UK, kam zavítal po předešlém angažmá na Vysoké škole ekonomické. Odtud si i přinesl několik zájmů, vč. behaviorální ekonomie a politické psychologie. Poté co se v Technologickém centru Akademie věd věnoval nanotechnologiím, pokračuje v akademické dráze studiem sociální psychologie na FSS MU v Brně.

Mgr. Ivana Vranková
Doktorandka sociologie na FF UK, zabývá se především výzkumnou metodologií.
kontakt: ivana.vrankova[at]email.cz

Bývalí členové a spolupracovníci

Laura Bechyňová

Jana Dlouhá

Petra Karbanová

Šimon Kuchařský

Natalie Nevřelová

Jakub Plachý

Hledáme a vítáme nové spolupracovníky! Pokud máte nadšení pro (nejen) psychologický výzkum a jste schopni a ochotni aktivně se učit novým dovednostem, napište nám.

V současnosti sháníme zejména osoby schopné programovat, vítané jsou jakékoliv zkušenosti a jazyk. Znalosti programování pro web či tvorby aplikací například pro FB jsou naprosto ideální.

Uplatnění naleznou ale i manuálně zručné DIY typy (nemusíte hned stavět Skinner boxy, hezká orientační šipka se taky hodí), nadšenci pro PR a sociální síťování či odvážlivci toužící po osobním kontaktu při sbírání dat pomocí tabletu přímo v terénu. Dokonce i pokud máte pocit, že žádným speciálním talentem nedisponujete, není to problém – pro asistenci s organizací experimentů stačí pečlivost a systematičnost.

Nabízíme (kromě možnosti sebarealizace) také možnost spoluatorství studií v zahraničních žurnálech s IF, v případě získání grantových prostředků i finanční odměnu. Studenti psychologie mohou v rámci projektů laboratoře zpracovávat své písemné a jiné školní práce, po domluvě s vedoucími i práce diplomové.