Tým PLESS

Chcete se přidat do našeho týmu? Klikněte na tlačítko pro více informací!

Vedoucí laboratoře

OK_B0A3282-3small_bw-modified

Ing. Mgr. Marek Vranka
Vystudoval psychologii na FF UK a ekonomiku a managment na FPH VŠE. V současnosti se věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu.

kontakt: vranka.marek[at]gmail.com

odkazy: záznamy přednášek

Mgr.2 Ing. Štěpán Bahník, PhD
Vystudoval spoustu vysokých škol, naposledy PhD program na Univerzitě ve Würzburgu. Odborně se zajímá o usuzování a psychologickou metodologii. Po vzoru mnoha slavných psychologů se věnoval práci s potkany. Nyní se zabývá již pouze analýzou jejich chování in silico.

kontakt: bahniks[at]seznam.cz

odkazy: web

.

stepan2_out

Výzkumníci

adela_profil2-modified

Mgr. Adéla Becková
Absolventka oboru Psychologie na FF UK. V současnosti se věnuje využití VR v profesní diagnostice a výzkumu postojů lidí ke klimatickým změnám v Green Docku.

nF

Mgr. Nikola Frollová
Absolventka oboru Psychologie na FF UK, aktuálně studuje doktorský studijní program na FPH VŠE.

nicolas_say

Mgr. Nicolas Say
Ve své diplomové práci na FF UK se věnoval zkoumání kognitivních mechanismů halucinací. V současnosti studuje doktorský studijní program na FPH VŠE. Kromě toho spravuje web a stránky PLESSu na sociálních sítích.

jS

Bc. Jiří Štipl
Jako malý chtěl být archeologem, v gymnaziálních letech postupně mikrobiologem, programátorem a chemikem, nyní studuje psychologii Amsterdamské univerzitě a až bude velký, rád by se jí věnoval jako vědec.

jachym-modified

Mgr. Jáchym Vintr
Vystudoval psychologii na FF UK. V rámci svého studia se zaměřoval zejména na kvantitativní výzkum, psychometrii a behaviorální ekonomii. V současnosti se profesně věnuje aplikaci AI technologií na identifikaci nepoctivého chování a ve volném času zkoumá postoje lidí ke klimatickým změnám v Green Docku.

Asistenti

Kateřina Bašová
Studuje psychologii na FF UK.

Tereza Fialová
Studuje psychologii na FF UK.

Radka Francová
Studuje psychologii na FF UK.

Kateřina Hudáčová
Studuje psychologii na FF UK.

Lenka Kučerová
Studuje psychologii na FF UK.

Martin Máčel
Studuje psychologii na FF UK.

Externí spolupracovníci

František Bartoš, MSc.
Po vzoru Andyho Fielda poslouchal v mládí heavy metal, aktuálně se snaží dostat na vyšší úroveň hierarchických modelů a rád by se dočkal ucelenější behaviorální teorie ve stylu Asimovy Nadace. V současnosti studuje PhD u E. J. Wagenmakerse na Amsterdamské univerzitě.

Mgr. Eva Kozáková, Ph.D.
Dokončila doktorské studia v oboru klinické pschologie na FF UK a pracuje jako psycholožka a neurovědkyně v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Kromě jiného se věnuje i výzkumu využití psychadelik v terapii.

Mgr. Marek Pour
Vystudoval psychologii na FF UK, kam zavítal po předešlém angažmá na Vysoké škole ekonomické. Odtud si i přinesl několik zájmů, vč. behaviorální ekonomie a politické psychologie. Poté co se v Technologickém centru Akademie věd věnoval nanotechnologiím, pokračuje v akademické dráze studiem sociální psychologie na FSS MU v Brně.

Mgr. Ivana Vranková
Doktorandka sociologie na FF UK, z ne zcela vlastní vůle se zabývá především výzkumnou metodologií, ale ve skutečnosti by se raději věnovala sociologii vzdělávání.
kontakt: ivana.vrankova[at]email.cz

Bývalí členové a spolupracovníci

Laura Bechyňová, Jana Dlouhá, Petra Karbanová, Šimon Kuchařský, Natalie Nevřelová, Jakub Plachý