Dokončené

2019

Hodnocení filmových stimulů
Ve spolupráci s Ondřejem Novákem.

sběr dat: únor 2019, účastníků: 44

2018

Řešení úloh
Ve spolupráci s Vojtěchem Zíkou z laboratoře CEBEX.

sběr dat: duben 2018, účastníků: 148

Predictions
V rámci řešení projektu GAČR pod vedením Petra Houdka z FPH VŠE.

sběr dat: listopad až prosinec 2018, účastníků: 232

Pamět na neobvyklé zážitky
Ve spolupráci s NÚDZ sběr dat zajišťoval Nicolas Say.

sběr dat: listopad až prosinec 2018, účastníků: 48

Rozhodování a odhady
Ve spolupráci s Vojtěchem Zíkou z laboratoře CEBEX.

sběr dat: prosinec 2018, účastníků: 223

2017

Iluze štěstí
Studie ve spolupráci s FPH VŠE zkoumala ochotu lidí zaplatit za předpovědi výsledků hodů mincí. Ukázalo se, že silnější sklony k “magickému myšlení” jak u studentů, tak u profesionálů z firem vedlo větší ochotě nakupovat (ve skutečnosti zcela bezcenné) předpovědi.

sběr dat: listopad 2017, účastníků: 186 studentů / 65 profesionálů.

Výzkum každodenních aktivit, rozhodování a usuzování
Studie ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK.

sběr dat: listopad 2017, účastníků: 216.

Rychlost a přesnost reakci
Ve spolupráci s Vojtěchem Zíkou z laboratoře CEBEX.

sběr dat: listopad 2017, účastníků: 214.

RRR Fischer
Ve spolupráci s Jirkou Lukavským z laboratoře LABELS, jež pro studii poskytla prostory pro sběr dat poskytla a eye-tracker.

sběr dat: červen až srpen 2017, účastníků: 38.

Kritické uvažování
Série samostatných studií v rámci výzkumného projektu na FPH VŠE pod vedením Petra Houdka.

sběr dat: červen až červenec 2017, účastníků: 421.

2016

Humblebragging u přijímacího pohovoru

Jak u příjímacího pohovoru odpovědět na otázku o největší slabině či nedostatku? Je lepší přiznat na sebe něco negativní a nebo raděj předstírat, že naší největší neřestí je workoholismus nebo perfekcionismus? Přesně to jsme zkoumali ve spolupráci s Petrem Houdkem z FPH na VŠE v Praze.

Víc si o studii můžete dočíst v tomto příspěvkunebo na stránce New York Magazine, jež o naší studii napsal.

sběr dat: duben až listopad 2016, účastníků: 117 + 135.

Baterie psychologických studií

sběr dat: květen 2016, účastníků: 205.

RRR Rand et al. (2012)

Další studie typu Registered Replication Report, jíž jsme se zúčastnili ve spolupráci s laboratoří CEBEX. Tentokrát se jednalo o replikaci výzkumu testujícího, zda lidé dělají pod časovým tlakem (tj. automaticky a intuitivně) spíše sobecké nebo altruistické rozhodnutí.
Díky finanční podpoře od Association for Psychological Science jsme mohli účastníkům vyplácet finanční odměnu v závislosti na jejich rozhodnutích během experimentu.

Víc si o studii a jejich výsledcích můžete přečíst v tomto příspěvku od Petra Houdka.

Sběr dat: duben 2016, účastníků: 203.

Alkohol a rozhodování

sběr dat: prosinec 2014 až listopad 2016, účastníků: 110.

2015

RRR Finkel et al. (2002)

V další studii typu Registered Replication Report, jíž jsme se zúčastnili spolu s 15 dalšími laboratořemi, jsme replikovali studii zkoumající vztah mezi závazkem vůči partnerovi a odpouštěním v partnerských vztazích.
Díky finanční podpoře od Association for Psychological Science jsme mohli účastníkům vyplatit odměnu ve výšce 100 Kč.

Víc si o studii a jejich výsledcích můžete přečíst v tomto příspěvku.

sběr dat: listopad 2015, účastníků: 162.

Rozdělování financí
Ve spolupráci s Petrem Houdkem z FPH VŠE.

sběr dat: duben až listopad 2015, účastníků: 192.

Terénní výzkum nečestnosti

Výzkumníci z laboratoře PLESS obešli v prestrojení za zahraniční turisty více než 300 pražských večerek a zjišťovali, jak často pokladní využijí možnost okrást je a vzít si víc peněz než je cena nakoupeného zboží. V průměru této možnosti využili v každém pátém obchodě, v Praze 1 byla ale šance být okraden až 3x vyšší.

Víc si o studii a jejich výsledcích můžete přečíst v tomto příspěvku a nebo v článku publikovaném v Journal of Behavioral and Experimental Economics.

sběr dat: červenec až září 2015, navštívených obchodů: 319.

Procesní plynulost a hodnocení rizika

V laboratoři PLESS byly v rámci baterie různých výzkumů sbírány data pro jednu ze sedmi studií publikovaných v článku v Psychological Science. Ačkoliv původně jsme zkoumali, jak horší vyslovitelnost názvů vede k vnímání většího či menšího nebezpečí, nakonec jsme narazili na zajímavý fenomén, kdy i přes opakovaný úspěch přímé replikace studovaný efekt ve skutečnosti vůbec neexistuje. Studie tak přesvědčivě demonstruje, jak nebezpečné je ve výzkumech používat pouze fixní soubory podnětů, i když ve skutečnosti mají zjištěné výsledky platit mnohem obecněji.

Víc si o celé studii a jejich výsledích můžete přečíst v tomto příspěvku.

sběr dat: červen 2015, účastníků: 200, (součást výzkumu Baterie psychologických studií).

Neplynulé, a přesto rychlé

Štěpán Bahník v experimentu demonstruje, že lidé jsou schopni rychle posoudit libost/nelibost jak u hodně plynulých, tak hodně neplynulých podnětů. To zpochybňuje validitu výsledku starších výzkumů, jež používaly délku zpracování / posouzení jako ukazatel neplynulosti podnětu.

Víc si o celé studii a jejich výsledích můžete přečíst v tomto příspěvku.

sběr dat: červen 2015, účastníků: 200, (součást výzkumu Baterie psychologických studií).

Morální slepota k volbě
Pomocí efektu slepoty k volbě jsme v této studii testovali predikce Haidtova sociálně-intuitivního modelu morálního hodnocení ohledně dodatečné změnitelnosti prvotních intuitivních morálních soudů.

Víc si o studii a jejich výsledcích můžete přečíst v tomto příspěvku nebo v publikovaném článku.

sběr dat: únor 2015, účastníků: 201.

Slepota k volbě a spotřebitelské preference
V této studii jsme zkoumali, zda lidé změní své preference produktů po té, co jim bude jako jejich volba prezentovány produkty, jež si ve skutečnosti původně nevybrali.

sběr dat: prosinec 2014 – únor 2015, účastníků: 100.

2014

The Many Labs Replication Project 2

Druhá vlna velké mezinárodní replikační studie. Tentokrát se zúčastnilo více než 100 laboratoří z celého světa, zkoumalo se kolem 30 různých efektů a data byla sesbírana od více než 15 000 osob. Analýza výsledků tak velké studie nakonec trvala mnohem déle než se čekalo, nicméně po čtyřech letech byla studie konečně publikována. Můžete se podívat na pre-print verzi článku nebo si přečíst shrnutí v časopise Atlantic nebo Nature.

sběr dat: listopad – prosinec 2014, účastníků v laboratoři: 86, on-line: 119.

Pamatování opakovaných událostí

Eva Rubínová z University of Portsmouth ve dvou experimentech zkoumala, jak si lidé pamatují opakované události. Výzkumy se zaměřovaly na to, jak si lidé pamatují detaily schematických opakovaných událostí i výjimečných případů v rámci sekvencí opakovaných událostí, a jak specifické změny schématu ovlivňují výbavnost. Podrobnější informace najdou zájemci v tomto příspěvku.
V prvním experimentu získalo deset vylosovaných účastníků finanční odměnu v celkové hodnotě 1000 Kč.
V druhém experimentu získalo sedm vylosovaných účastníků knihu dle vlastního výběru.

1. sběr dat: červen – září 2014, účastníků: 96.
2. sběr dat: listopad 2014 – leden 2015, účastníků: 80.

Vyčerpání sebekontroly

Kolega Marek Hnilica zkoumal, jestli opravdu máme pouze jednodimenzionální zdroj sebekontroly a nebo se tyto zdroje liší dle toho, zda potřebujeme začít dělat něco, co se nám dělat nechce, nebo naopak nedělat něco, co bychom dělat chtěli. Související teorii a výsledky popsal Marek v tomto příspěvku.
Deset vylosovaných účastníků získalo jako odměnu za účast dárkové karty OC Chodov v celkové hodnotě 3000 Kč.

Sběr dat: červenec 2014, účastníků: 254.

RRR Schooler & Engstler-Schooler (1990)

Výzkum replikuje důležitou studii z 90. let popisující tzv. verbal overshadowing effect. Jedná se o jev, dle kterého může verbální popis zkreslit vizuální vzpomínku a zhoršit úspěšnost při následné identifikaci zapamatovaného předmětu. To může mít praktické důsledky například v situaci, kdy má svědek, který nejdřív policii poskytl popis pachatele, nasledně vybrat pachatele mezi podobnými osobami při identifikaci. Pokud verbal overshadowing effect opravdu existuje, běžná praxe popisování pachatele svědkem může vést k zhoršení výkonu při identifikaci.
Laboratoř PLESS se společně s 30 dalšími laboratořemi účastnila mezinárodní replikační studie pokoušející se ověřit existenci zmíněného efektu.
V rámci studie proběhly dvě kola sběru dat, jichž se účastnilo téměř 250 účastníků. Díky finanční podpoře od Universität Würzburg a Association for Psychological Science jsme mohli účastníkům vyplatit odměnu ve výšce 100 Kč.

Víc si můžete přečíst v tomto příspěvku.

Sběr dat: listopad 2013 – březen 2014, účastníků: 248.

On-line výzkum lidského morálního rozhodování

Výzkum studoval faktory ovlivňující morální hodnocení činů, při kterých obětováním jednoho člověka možno zachránit větší počet jiných lidí. Ze všech účastníků byli vylosování traja výherci, kteří získali knížku od Dana Arielyho. O částečních výsledcích si můžete přečíst zde.

Sběr dat: prosinec 2013 – leden 2014, účastníků: 270.

2013

Výzkum intervence pro zvyšování životní spokojenosti

V spolupráci s FPH VŠE a UJEP v Ústí nad Labem jsme v celosemestrálním výzkumu sledovali, zda jednoduché cvičení, navržené Martinem Seligmanem může zvýšit pocit životní spokojenosti i u “normální” studentské populace (na rozdíl od populace lidí, kteří sami vyhledávali techniky slibující podobný výsledek). Cvičení sestává z pravidelného večerního zapisování si pozitivních věcí, jež se člověku v daný den staly. Kromě celkové účinnosti jsme zároveň zkoumali, jak se na výsledné změně spokojenosti projevý konkrétní počet pozitivních věcí, jež mají lidé každý den v průběhu dvou týdnů zapsat. Z výsledků se zdá, že u naší zkoumané vzorky neměla žáden efekt ani technika samotná, ani počet věcí. Ačkoliv je tato technika považována za ověřenou a často doporučována, její účinek může být mnohem omezenější, než si lidé myslí.

Víc si můžete přečíst v článku nebo v příspěvku, případně ve stručném shrnutí, jež jsme připravili pro účastníky výzkumu.

Sběr dat: říjen – prosinec 2013, účastníků: 204.

The Many Labs Replication Project

Rozsáhlá mezinárodní studie předregistrovaná v časopise Social Psychology, zkoumající replikovatelnost 12 dříve publikovaných psychologických efektů (např. framing zisku a ztráty, ukotvení, chyba hazardního hráče, implicitní a explicitní postoje k umění a matematice u mužů a žen a jiné – viz kompletní seznam) v různých kulturách, jazykových mutacích, s časovým odstupem od první publikace (v některých případech i více než 60 let) a při administraci on-line vs. v laboratoři. Výzkum organizovali Brian Nosek z University of Virginia a Richard Klein s Kate Ratliff z University of Florida a kromě PLESS se jej účastnilo přes 30 dalších laboratoří od Spojených států po Turecko.

O studii psali na stránkách Nature, Science a na různých blogech, např. Ed Yong, Rolf Zwaan a další. British Psychological Society zařadila studii mezi nejdůležitější události v psychologii za rok 2013 a pochvalně se o ní vyjádřil i samotný Daniel Kahneman.

Víc si můžete přečíst v prvním a druhém příspěvku o studii na stránkách pless.cz.

Sběr dat: září – říjen 2013, účastníků: 84. Publikace a data.

0 comments on “Dokončené
1 Pings/Trackbacks for "Dokončené"