Probíhající

Vliv alkoholu na rozhodování

Účinky konzumace alkoholu zkoumané v laboratorních podmínkách. Výzkum probíhá od prosince 2014, dosud se účastnilo již 77 osob. V případě zájmu o účast se zaregistrujte v databázi laboratoře PLESS a pak vyplňte screeningový dotazník. Pokud budete vyhodnoceni jako vhodní pro účast ve studii, přijde Vám e-mailem pozvánka na nejbližší termíny.

 

Výzkum vnímání a hodnocení eutanazie
Výzkumný projekt realizovaný s podporou VnitŘního grantu FF UK 2016 (hl. řešitelka Eva Kozáková).