Nabídka stáže

Pozice: Výzkumný asistent / výzkumná asistentka

Co vám může stáž v laboratoři dát?

 • přímou zkušenost s psychologickým výzkumem na mezinárodní úrovni; poznání vědecké činnosti na denní bázi od psaní projektu, přes design a realizaci výzkumu až po přípravu publikace a prezentaci výstupů
 • podporu ve vzdělávání se ve výzkumných dovednostech
 • praktické využití a utvrzení výzkumných dovedností různého typu při spolupráci na projektech
 • spoluautorství vědeckých článků (v závislosti na míře a typu zapojení se)
 • pravidelný kontakt s výzkumníky a ostatními asistenty se zájmem o psychologický výzkum v příjemné a neformální atmosféře 
 • možnost konzultací kvalifikačních prací a nácviku obhajoby před členy laboratoře
 • zápis do CV a možnost získání doporučujících dopisů pro různé účely (např. žádost o proplacení letní školy z fondu POINT nebo pro přihlášku na zahraniční studium) podle vaší činnosti v laboratoři
 • hodiny pro vykazování účasti na výzkumu vyžadované některými kurzy

Co stáž v laboratoři obnáší?

Výzkumní asistenti se podílejí na činnosti laboratoře. Veškerá vaše činnost bude záviset na vašich počátečních dovednostech, preferencích a probíhajících projektech a bude se měnit s navyšováním vaší kvalifikace. Vždy ale bude záležet na vzájemné domluvě.

Na základní úrovni aistent/ka:

 • administruje připravené experimenty, provádí sběr dat
 • komunikuje s participanty studií (např. ohledně termínů)
 • provádí literární rešerše nebo píše shrnutí článků
 • čte ranné verze článků vzniklých v laboratoři a dává k nim zpětnou vazbu
 • píše příspěvky na web nebo sociální sítě laboratoře

Na pokročilé úrovni asistent/ka:

 • podílí se na analýze a prezentaci dat
 • podílí se na psaní akademických článků
 • prezentuje postery z projektů na konferencích
 • případně navrhuje vlastní výzkumné projekty
 • podává žádosti o vlastní výzkumné granty určené pro studenty

Kromě toho všichni členové laboratře:

 • sledují intranet laboratoře, snaží se jej rozvíjet a udržují si povědomí o činnosti ostatních
 • účastní se pravidelných (většinou online) setkáních laboratoře
 • pravidelně eviduje postup v zadaných úkolech
 • pomáhají juniornějším členům v začleňování

Co od vás očekáváme?

 • pár hodin volného času týdně věnovaného laboratoři
 • zájem o dlouhodobou spolupráci
 • zájem o vzdělávání se v alespoň několika z následujících oblastí:
  • výzkumné metody a designy,
  • akademické psaní, rešerše a syntéza literatury,
  • statistické analýzy, vizualizace dat,
  • programování pro výzkum,
  • filozofie vědy, mentoring a organizace spolupráce,
  • otevřená věda
 • schopnost a vůli pro samostudium (byť s naší podporou)
 • ochotu pracovat v týmu a udržovat dobré kolegiální vztahy
 • studium alespoň bakalářského stupně psychologie nebo příbuzných společenských věd
  • (nejde ovšem o podmínku nutnou, záleží zda tuto pozici považujete pro sebe za přínosnou)

Jak se příhlásit?

 • připravte své strukturované CV (cca 1 strana) a nezapomeňte v něm uvést:
  • studijní program a ročník
  • míru znalosti angličtiny
  • pokud máte jakékoliv dosavadní zkušnosti s výzkumem, programováním nebo analýzou dat
  • a cokoliv dalšího považujete za relevantní!
 • napište krátký motivační dopis (cca 250 slov), ve kterém uvedete:
  • proč byste chtěli být výzkumným asistentem v PLESS
  • o jaké činnosti v PLESS máte především zájem
  • jaké dovednosti byste chtěli rozvíjet nebo si osvojit skrze činnost na projektech PLESS
  • jaký je váš dlouhodobější kariérní cíl a jak vás k němu má přiblížit zastávání této pozice
 • CV a motivační dopis zašlete na staz [at] pless.cz  s předmětem “Přihláška”