Výzkumníci

Vedoucí laboratoře

marek

Ing. Mgr. Marek Vranka
Vystudoval psychologii na FF UK a ekonomiku a managment na FPH VŠE. V současnosti se v rámci disertační práce věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu.

kontakt: marek.vranka[at]ff.cuni.cz

odkazy: záznamy přednášek

Mgr.2 Ing. Štěpán Bahník, PhD
Vystudoval spoustu vysokých škol, naposledy PhD program na Univerzitě ve Würzburgu. Odborně se zajímá o usuzování a psychologickou metodologii. Po vzoru mnoha slavných psychologů se věnoval práci s potkany. Nyní se zabývá již pouze analýzou jejich chování in silico.

kontakt: bahniks[at]seznam.cz

 stepan

Výzkumníci

Bc. František Bartoš
Po vzoru Andyho Fielda poslouchal v mládí heavy metal, aktuálně se snaží dostat na vyšší úroveň hierarchických modelů a rád by se dočkal ucelenější behaviorální teorie ve stylu Asimovy Nadace.

Mgr. Nikola Frollová
Aktuálně studentka doktorského studijního programu na FPH VŠE.

nikola

Bc. Šimon Kucharský
Studuje psychologii na FF UK a na Amsterdamské univerzitě. Zajímá se o kognitivní psychologii, především o konfirmační, ale i o další zkreslení. Snaží si prohloubit znalosti v oblasti statistiky a programování. V soukromí bojuje s vůlí a sebekontrolou a rád by si tento urputný boj přenesl „pod mikroskop“ do laboratoře.

sK_obrazekBW

Výzkumní asistenti

Bc. Adéla Becková
Studuje psychologii na FF UK.

Mgr. Laura Bechyňová
Studuje psychologii na FF UK.

Natalie Nevřelová
Studuje psychologii na FF MU v Brně.

Bc. Jakub Plachý
Studuje psychologii na FF UK.

Bc. Nicolas Say
Studuje psychologii na FF UK. Ve své diplomové práci se věnuje zkoumání kognitivních mechanismů halucinací. Kromě toho spravuje web a stránky PLESSu na sociálních sítích.

Jiří Štipl
Jako malý chtěl být archeologem, v gymnaziálních letech postupně mikrobiologem, programátorem a chemikem, nyní studuje psychologii na FF UK a až bude velký, rád by se jí věnoval jako vědec.

mP

Bc. Jáchym Vintr
Studuje psychologii na FF UK. V rámci svého studia se zaměřuje zejména na kvantitativní výzkum, psychometrii a behaviorální ekonomii. V PLESS se věnuje výzkumu motivace vysokoškolských studentů a pracuje na své diplomové práci o framingu.

mP

Externí spolupracovníci

Mgr. Eva Kozáková
Doktorandka psychologie na FF a 3.LF UK, zabývá se především teorií mysli u schizofreniků. Zároveň je členkou skupiny “Aplikované neurovědy a zobrazení mozku” v NUDZ.

kontakt: eva.kozakova[at]nudz.cz

Mgr. Marek Pour
Vystudoval psychologii na FF UK, kam zavítal po předešlém angažmá na Vysoké škole ekonomické. Odtud si i přinesl několik zájmů, vč. behaviorální ekonomie a politické psychologie. V současnosti se v Technologickém centru Akademie věd věnuje nanotechnologiím.

mP

Mgr. Ivana Vranková
Doktorandka sociologie na FF UK, zabývá se především výzkumnou metodologií.

kontakt: ivana.vrankova[at]email.cz

ivana

Další spolupracovníci

jana

Mgr. Jana Dlouhá
Dokončila studium psychologie na FF UK, ale v profesním životě se chce věnovat programování. Kromě něj se zaměřuje se také na statistiku a psychometrii. Velmi ji zajímá počítačové adaptivní testování a teorie odpovědi na položku, kterým se věnuje i ve své diplomové práci.

kontakt: dlouha.jjana[at]gmail.cz

Bývalí výzkumní asistenti

Bc. Petra Karbanová
Studuje psychologii na FF UK a mediální studia na FSV UK. Dříve absolvovala studium marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zajímá se o problematiku svobodné vůle, neurologii a etiku v psychologickém výzkumu.

petra