Výzkumníci

Vedoucí laboratoře

marek

Ing. Mgr. Marek Vranka
Vystudoval psychologii na FF UK a ekonomiku a managment na FPH VŠE. V současnosti se věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika “heuristik a zkreslení” v terapeutickém kontextu.

kontakt: marek.vranka[at]ff.cuni.cz

odkazy: záznamy přednášek

Mgr.2 Ing. Štěpán Bahník, PhD
Vystudoval spoustu vysokých škol, naposledy PhD program na Univerzitě ve Würzburgu. Odborně se zajímá o usuzování a psychologickou metodologii. Po vzoru mnoha slavných psychologů se věnoval práci s potkany. Nyní se zabývá již pouze analýzou jejich chování in silico.

kontakt: bahniks[at]seznam.cz

odkazy: web

 stepan

Výzkumníci

Bc. František Bartoš
Po vzoru Andyho Fielda poslouchal v mládí heavy metal, aktuálně se snaží dostat na vyšší úroveň hierarchických modelů a rád by se dočkal ucelenější behaviorální teorie ve stylu Asimovy Nadace. V současnosti studuje psychologii na FF UK a na Amsterdamské univerzitě.

Mgr. Nikola Frollová
Absolventka oboru Psychologie na FF UK, aktuálně studuje doktorský studijní program na FPH VŠE.

nikola

Bc. Šimon Kucharský
Studuje psychologii na FF UK a na Amsterdamské univerzitě. Zajímá se o kognitivní psychologii, především o konfirmační, ale i o další zkreslení. Snaží si prohloubit znalosti v oblasti statistiky a programování. V soukromí bojuje s vůlí a sebekontrolou a rád by si tento urputný boj přenesl „pod mikroskop“ do laboratoře.

sK_obrazekBW

Výzkumní asistenti

Bc. Adéla Becková
Studuje psychologii na FF UK.

Mgr. Laura Bechyňová
Studuje psychologii na FF UK.

Natalie Nevřelová
Studuje psychologii na FF MU v Brně.

Bc. Jakub Plachý
Studuje psychologii na FF UK.

Bc. Nicolas Say
Studuje psychologii na FF UK. Ve své diplomové práci se věnuje zkoumání kognitivních mechanismů halucinací. Kromě toho spravuje web a stránky PLESSu na sociálních sítích.

Jiří Štipl
Jako malý chtěl být archeologem, v gymnaziálních letech postupně mikrobiologem, programátorem a chemikem, nyní studuje psychologii na FF UK a až bude velký, rád by se jí věnoval jako vědec.

mP

Bc. Jáchym Vintr
Studuje psychologii na FF UK. V rámci svého studia se zaměřuje zejména na kvantitativní výzkum, psychometrii a behaviorální ekonomii. V PLESS se věnuje výzkumu motivace vysokoškolských studentů a pracuje na své diplomové práci o framingu.

mP

Externí spolupracovníci

Mgr. Eva Kozáková
Doktorandka psychologie na FF a 3.LF UK, zabývá se především teorií mysli u schizofreniků. Zároveň je členkou skupiny “Aplikované neurovědy a zobrazení mozku” v NUDZ.

kontakt: eva.kozakova[at]nudz.cz

Mgr. Marek Pour
Vystudoval psychologii na FF UK, kam zavítal po předešlém angažmá na Vysoké škole ekonomické. Odtud si i přinesl několik zájmů, vč. behaviorální ekonomie a politické psychologie. Poté co se v Technologickém centru Akademie věd věnoval nanotechnologiím, pokračuje v akademické dráze studiem sociální psychologie na FSS MU v Brně.

mP

Mgr. Ivana Vranková
Doktorandka sociologie na FF UK, zabývá se především výzkumnou metodologií.

kontakt: ivana.vrankova[at]email.cz

ivana

Další spolupracovníci

jana

Mgr. Jana Dlouhá
Dokončila studium psychologie na FF UK, ale v profesním životě se chce věnovat programování. Kromě něj se zaměřuje se také na statistiku a psychometrii. Velmi ji zajímá počítačové adaptivní testování a teorie odpovědi na položku, kterým se věnuje i ve své diplomové práci.

kontakt: dlouha.jjana[at]gmail.cz

Bývalí výzkumní asistenti

Bc. Petra Karbanová
Studuje psychologii na FF UK a mediální studia na FSV UK. Dříve absolvovala studium marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zajímá se o problematiku svobodné vůle, neurologii a etiku v psychologickém výzkumu.

petra