APS500023 Praxe a stáže

Součástí studijního plánu navazujícího magisterského studia psychologie na FF UK je i předmět APS500023 Praxe a stáže. Cílem předmětu je, aby se studenti nasbírali praktické zkušenosti s prací, jíž se budou věnovat v rámci své odborné profese.

Pro získání atestace je potřebné absolovovat celkem 400 hodin praxe pod odborným vedením rámci minimálně čtyř různých pracovišť. Jelikož profesní náplní psychologa nemusí být pouze terapie nebo diagnostika, laboratoř PLESS nabízí zájemcům možnost absolvovat až 70 hodin praxe uznatelných pro získání atestace.

Níže naleznete seznam aktuálně nabízených pozic, popis jejich podmínek a způsobů přihlášení se.

Praxe a stáže – seznam volných pozic:

1. Datová analýza v rámci výzkumného projektu studujícího vliv prenatálních a perinatálních zkušeností matek na jejich rodičovské chování a vývoj dětí.

Stážist(k)a bude přímo spolupracovat s dr. Leou Takács a doc. Filipem Smolíkem a jeho/jejím úkolem bude:

  • konvertovat a překódovávat data, provádět systematické záměny v datových tabulkách (čísla místo slovních kódů apod.)
  • upravovat názvy proměnných, vybírat proměnné do datových podsouborů podle zadání
  • vytvářet datové soubory s vybranými podmnožinami participantů podle různých kritérií v datech
  • kontrolovat integritu dat
  • případně provádět statistické sumarizace a předběžné analýzy

Nutné požadavky:
zručnost v ovládání výpočetní techniky, zejména velmi dobré ovládání tabulkových procesorů jako Excel nebo OO/LO Calc.

Výhodou jsou:

  • základní programátorské dovednosti
  • zkušenosti se softwarem pro statistické zpracování dat (zejména R, případně SPSS a další)

Stručný životopis a motivační dopis s odkazem na relevantní dovednosti a zkušenosti zasílejte na adresu experiment[at]pless.cz s předmětem [stáž]. Vybraní zájemci budou kontaktováni.

(Po splnění počtu hodin pro stáž je možné dohodnout se na dalším působení s finanční odměnou.)