APS100027 Účast při psychologickém výzkumu

Součástí studijního plánu bakalářského studia psychologie na FF UK je i předmět APS100027 Účast při psychologickém výzkumu. Cílem předmětu je, aby se studenti prakticky a aktivně seznámili s různými druhy výzkumů v psychologii. Zkušenost z pozice účastníka je neocenitelná nejen pro pozdější navrhování vlastních výzkumů, ale i při čtení a  interpretaci výzkumů jiných badatelů.

Pro získání atestace je potřebné absolovovat celkem 26 hodin v rámci minimálně tří různých výzkumů pořádaných nebo schválených Katedrou psychologie FF UK. Účast Vám výzkumníci potvrzují zápisem na speciální formulář, jejž po získání potřebného počtu hodin odevzdáte garantovi předmětu a obdržíte zápis do ISISu / indexu.

Níže naleznete seznam aktuálně probíhajících studií, za něž můžete získat hodiny do Účasti při výzkumu.

Výzkumy probíhající přímo v PLESS

Pro účast v těchto výzkumech se prosím zaregistrujte do databáze účastníků. Každá Vaše účast je elektronicky evidována a písemné potvrzení Vám pak snadno vystavíme najednou, až jej budete potřebovat pro získání atestace. Sbírat hodiny ale můžete snadno už od prvního ročníku. Bližší informace o jednotlivých výzkumech najdete v sekci Probíhající výzkumy.

termín konání název organizuje
1.9. – 30.12. 2016 Vliv alkoholu PLESS

Výzkumy jiných badatelů

Následující studie neorganizuje přímo laboratoř PLESS. Detaily své účasti a získání potvrzení pro atestaci z předmětu Účast při psychologickém výzkumu domlouvejte vždy s uvedenou kontaktní osobou.

V současnosti nemáme informace o probíhajících výzkumech jiných badatelů.