Vize a historie

Vize a historie vzniku laboratoře

Osvojení si výzkumné metodologie a dovedností potřebných pro realizaci experimentu je důležitou součástí nejen studia psychologie, ale i dalších společenskovědních disciplín. Aby bylo získávání těchto znalostí a dovedností efektivní, je potřebné mít pro něj vhodné zázemí. Tím jsou jednak prostory, kde si v rámci výuky mohou studenti jednotlivé postupy v praxi vyzkoušet, ale i infrastruktura, umožňující studentům navrhnout a zrealizovat (např. v rámci písemné či diplomové práce) kvalitní a publikovatelný výzkum. V dnešní době je s pomocí dostupných technologií možné vybudovat takové zázemí v základní podobě relativně snadno a bez nutnosti velkých finančních investic.

Přesto v roce 2013 žádné takové zázemí na FF UK neexistovalo. Marek Vranka a Štěpán Bahník, v té době doktorandi na psychologii v Praze, resp. ve Würzburgu, se proto rozhodli vytvořit jej a založili laboratoř PLESS. Po zajištění prostoru v počítačové učebně katedry logiky, výrobě mobilních zástěn a sprovoznění www stránek a registračního systému se laboratoř již v říjnu 2013 úspěšně zapojila do první mezinárodní studie – Many Labs Project. Záhy následovaly další studie a rozvoj laboratoře byl v roce 2014 podpořen i z prostředků rozvojového grantu FF UK, jehož zásluhou se tým PLESSu mohl v září 2014 rozšířit o první výzkumné asistenty. V této době je v databázi účastníků registrovaných již přes 1000 osob. Od začátku akademického roku 2015/16 spolupracujeme i s Katedrou marketingové komunikace a PR na FSV a laboratoří CEBEX. Díky tomu můžeme realizovat výzkumy na vícero místech v Praze s různorodější skladbou účastníků.

Do budoucna plánujeme vytvořený fungující základ rozvíjet do podoby plně vybavené, moderní laboratoře pro experimentální výzkum ve společenských vědách.