Junior Researcher Programme

Jáchym Vintr a Nick Say z laboratoře PLESS se letos učastní mezinárodního programu pro mladé výzkumníky Junior Researcher Programme (JRP). Účastníci JRP pod vedením seniorních vědců realizují roční výzkumný projekt v oblasti behaviorálních věd. Projekty jsou navrženy ve sedmičlenných týmech během letní školy pod dohledem zkušených výzkumníků. Po roční skupinové spolupráci jsou výsledky výzkumného projektu publikovány v impaktovaném akademickém časopise a následně prezentovány na konferenci na Cambridgeské univerzitě, kde mají účastníci JRP možnost absolvovat měsíční výzkumnou stáž.

Jáchym Vintr pracuje na projektu zkoumajícím vztah analytického myšlení a citlivosti na bullshit s efekty rámování. Nicolas Say se spolupodílí na projektu zaměřeném na zkoumání behaviorálních intervencí vedoucích k lepšímu finančnímu rozhodování. Pokud se chcete o programu dozvědět více, navštivte stránky https://jrp.pscholars.org. Přihlašování na další ročník JRP se spouští na jaře 2020.

Tagged with:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.